تشکیل کلاس درس کاربینی

آن دسته از دانشجویانی که نتوانسته اند در کلاس درس کاربینی شرکت کنند می توانند در روز دوشنبه مورخ 93/2/1 از ساعت 12 الی 14 به سالن دانشجو واقع در طبقه 5  مراجعه فرمایید

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی