ثبت نام کارشناسی 1-93

فرم ثبت نام را دانلود  كنيد

مدارک لازم جهت ثبت نام كارشناسي ناپيوسته

1- دو سري تصوير تمام صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت

2- دو سري تصوير و اصل كارت ملي جهت مطابقت

3- 8  قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری بدون آرایش و با پشت زمینه سفید

4-اصل و دو سري تصوير گواهينامه پايان دوره كارداني مورد تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مدرك كارداني پيوسته آموزشكد ههاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش.

5-ریزنمرات دوره کاردانی با مهر و امضای دانشگاه یا موسسه مربوطه و دو برگ تصویر آن(دوره كارشناسي ناپيوسته)

6-تصوير كارت پايان خدمت، معافيت دايم كفالت، معافيت دايم پزشكي يا فرم كامپيوتري زمان صلح براي آقايان و اصل آن جهت مطابقت.

7-مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان مشخص نمايد (براي برادران).

8-تصوير آخرين فيش حقوقي و حكم كارگزيني يا قرار داد همكاري براي پذيرفته شدگان كه سهميه شاغل استفاده نموده اند و اصل آن جهت تاييد تصوير

9-اصل فرم استفاده از سهميه شاغل مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش دوره مذكور براي پذرفته شدگان متقاضي سهميه شاغلين

10-حكم كارگزيني و گواهي اشتغال به كار براي شاغلين نيروهاي مسلح از يگان مربوط.

11-تهيه فرم ثبت نام از سايت http://www.shiraz.iastjd.ac.ir  يا از كافي نت مركز  و به صورت كامل تكميل کنند

جهت ثبت نام دوره كارشناسي ناپيوسته   از تاريخ 93/07/01 لغايت 93/07/5 از ساعت 30/8 الي 30/11 بجز روزهاي پنجشنبه و جمعه به طبقه 5 مراجعه نماييد.

یک عدد پوشه

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی