پرداخت شهریه

اطلاعیه امور مالی:

 

قابل توجه دانشجویان گرامی:

لطفاً جهت پرداخت شهریه خود در ترم جاری به قسمت اطلاعیه های سایت

 مراجعه نموده و شناسه پرداخت خود را جهت ثبت در فیش واریزی دریافت نمایید.  shirazjju.ir         

شماره حساب 74/50769028  بانک ملت (قابل پرداخت در تمامی شعب)

مبلغ واریزی : علی الحساب 4000000(چهار میلیون ریال)

مهلت پرداخت : 22/08/1393

شناسه پرداخت دانشجویان کارشناسی ورودی ترم جدید (مهر93) متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

در صورت عدم پرداخت انتخاب واحد دانشجو لغو خواهد شد.

شناسه پرداخت کاردانی دانلود کنید

شناسه پرداخت کارشناسی دانلود کنید

شناسه پرداخت کاردانی پودمان 88و 89 دانلود کنید

شناسه پرداخت کاردانی93 دانلود کنید

شناسه پرداخت کارشناسی93 دانلود کنید

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی