نمایشگاه اشتغال

دانشجویان گرامی چنانچه دارای ایده اختراع ابتکار و نو آوری می باشند حداکثر تا تاریخ 14 دی ماه به مدیر گروه مراجعه نماییند به طرحهای پیشنهادی بر تر جایزه و تخفیف شهریه تعلق می گیرد

نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی مرکز علمی کاربردی استان فارس

از روز یکشنبه 14 دی تا سه شنبه 16 دی ماه

از کلیه دانشجویان جهت بازدید بعمل می آید

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی