کاروزی 3-93

اطلاعیه درس کارورزی ترم تابستان 94

دانشجویان محترم که درس کارورزی را اخذ نموده اند باید مراحل ذیل جهت گذراندن کارورزی انجام دهند


 1- انتخاب و هما هنگی لازم با محل کارورزی

2- تهیه نامه معرفی به محل کارورزی  از کافی نت مرکز

3-مراجعه به استاد کارورزی(بر اساس جدول ذیل) و تایید و امضا از ایشان

4- امضا نامه توسط ریس مرکز و تحویل آن به خانم مدام جهت شماره و مهر

5-تاییدیه محل کارورزی به همراه مهر و امضا و شماره تماس مربی

6- تحویل یک نسخه از نامه تایید شده محل کارورزی به استاد کارورزی

7-شرکت در جلسه توجیهی که از طریق استاد مربوطه به دانشجویان اعلان خواهد شد.

کارورزی 1و2 کاردانی و یا کارشناسی

رشته (کاردانی وکارشناسی)

مدرس کارورزی و ایمیل

کارشناسی

مهندس اکبری این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

کاردانی

مهندس شورانگیز این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

8- دانلود فرم های گزارش کارورزی (فرم گزارش روزانه و خلاصه گزارش نهایی)

فرم گزارش روزانه کارورزی را دانلود کنید (نام فایل را با :نام و نام خانوادگی دانشجو -فرم گزارش روزانه ذخیره کرده و بعد ارسال گردد)

  فرم خلاصه گزارش نهایی  کارورزی را دانلود کنید(نام فایل را با :نام و نام خانوادگی دانشجو -فرم خلاصه گزارش نهایی ذخیره و بعد ارسال گردد)

*هر دو فرم باید به استاد مربوطه ایمیل گردد(عنوان ایمیل را :(کارورزی (1 یا 2)- رشته- (کاردانی یا کارشناسی)k933)مشخص نمایید  )

گزارش کارورزی خود را حداکثرتا تاریخ 94/06/30 به استاد مربوطه تحویل دهید

**  تذکر: به ازای هر هفته کارورزی یک برگ گزارش هفتگی  و به ازای هر ماه یک برگ گزارش ماهانه باید تکمیل شود.

**جهت تنظیم گزارش کارورزی حتما به استاد مربوطه مراجعه فرمایید.

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی