ازدواج دانشجویی

ثبت نام برگزاری نوزدهمین دوره مراسم ازدواج دانشجویی آغاز گردیده است .
دانشجویانی که تاریخ عقد آنها از 1393/07/01 تا 1394/07/01 می باشد ، می توانند از تاریخ 1394/07/11 تا 1394/07/30 به سایت ازدواج دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به نشانی www.ezdevaj.nahad.ir و یا به سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی www.uast.ac.ir جهت ثبت نام مراجعه نمایند .

پس از ثبت نام فرم نهایی را پرینت گرفته و به بخش فرهنگی مرکز (خانم مرتضوی)تحویل دهید.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی